BALGAT ERKEK YURT

BALGAT ERKEK YURT

Balgat erkek yurt Günümüzdeki beslenme diyetlerinin büyük bir ağırlığı sebze ve meyvelerden oluşuyor. Üstelik sebze ve meyveye yönelik olan bu talebin sağlıklı beslenme trendi ile birlikte hareket ettiği ve önümüzdeki yıllarda talebin daha artacağı düşünülüyor. Tabii arzın da.Balgat erek yurt  Bununla birlikte hem talepteki hem arzdaki bu yükselişe rağmen yine de taze meyve ve sebzelerden istenilen verimin alınamamasından korkuluyor. Bunun arkasında ise ne yanlış tohum seçimleri ne bitki koruma ve besleme ürünlerindeki yanlış tercihler var. Asıl neden özellikle meyvelerin kolayca bozulabilen yapıda olmaları ve hasat sonrasında gerek fizyolojik gerekse patolojik nedenlerle önemli kayıplara uğramaları…Bu noktada da uygun koşullarda depolama yapılması fireleri büyük oranda azaltması nedeniyle büyük bir önem taşıyor. Nitekim günümüzde soğuk zincir ağını kuramamış ülkelerin toplam meyve üretiminde yüzde 40’a kadar oranda fire oluştuğu tespit edilmiş durumda. Türkiye de muhtelif iklim kuşağında bulunan çeşitli bölgeleri ve verimli tarımsal arazileri açısından meyve üretimi için son derece uygun koşullara sahip. Özellikle 2000’li yıllara kadar olan dönemde meyve tüketme alışkanlığı da ağırlıklı olarak taze ürün tüketimi yönünde gelişim gösterdi. Öte yandan zaman içinde büyük şehirlere göçün artması, üretim ve nakliye maliyetindeki değişimler ve muhtelif ticari etkenler nedeni ile depolamanın önemi giderek arttı. Hal böyle olunca da meyve depolama konusu artık bir bilim dalı haline gelmiş durumda. Balgat erkek yurt  Meyvenin depolama sürecinde de yaşama fonksiyonunun  devam ediyor olması; sıcaklık, nem, hava hızı, soğutma hızı, etilen kontrolü, oksijen seviyesi, CO2 kontrolü gibi fonksiyonları depolanacak ürüne göre kontrol edilmesini zorunlu kılıyor. Bu fonksiyonların her ürün için farklı değerleri içerdiğini kaydeden firigo  yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın’a göre başarılı sonuca ulaşabilmek için konu üzerinde uzman bir kuruluşu depo tasarımcısı ve yüklenicisi olarak belirlemek temel bir gereksinim. Söz konusu meyve depolama olduğundan farklı yöntemler karşımıza çıkıyor. Balgat erkek yurt  Bunlardan ilki, basit doğal depolar. Dışarıdaki soğuk havadan faydalanarak yapılan bu tür depolamada gece ve gündüz sıcaklık farkının fazla olduğu bölgelerde, soğuk olan gece havası kullanılarak soğutma yapılıyor. Bu tür depoların en büyük dezavantajı ise depolama süresinin sıcaklık kontrolünün sağlanabildiği diğer depolama türlerine göre daha kısa olması. Soğuk hava depolarında ise mekanik soğutma yapılıyor ve depo havasının oransal nemi ile sıcaklığı kontrol ediliyor. Soğutma sisteminde soğutucu madde olarak amonyak ve freon kullanılırken; bu madde depoda boru içinde dolaşıyor, katı halden sıvı hale, daha sonra da gaz haline dönerek ortam sıcaklığını alıyor ve soğutmayı sağlıyor. Modifiye atmosferde depolama da ürün etrafında normal atmosferden farklı bir atmosfer bileşimi için ortamdan gaz alınıyor veya gaz ekleniyor. Bin bir emekle yetiştirilen meyvelerin yüksek kalitelerini, tadını ve besin değerlerini tüketiciye ulaşıncaya kadar korumaları büyük önem taşıyor. Bunu sağlayabilmenin yolu da doğru kültürel uygulamalara, hasatta özen gösterilmesine ve uygun hasat sonrası uygulamalara bağlı. Balgat erkek yurt  Bu süreçte özellikle doğru depolama koşulları oldukça kritik. Üstelik bu sadece iç pazarı değil, global piyasayı da etkiliyor. Zira kalitesini koruyan ve zamanında pazara sunulacak meyveler dünyanın her bölgesinden alıcı bulabiliyor ve üreticisine rekabet avantajı sağlıyor. Bu nedenle ürünlerin uygun koşullarda tasarımı yapılan depolarda depolanması sağlıyor..  


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir