BALGAT ÖĞRENCİ YURDU

BALGAT ÖĞRENCİ YURDU

Balgat öğrenci yurdu Sözcük genel anlamda, İTALYA’da 15 .yy1 da başlayan ve l6.yy’da doruk noktasına ulaşan entelektüel bir etkinliği içermektedir. Rönesans terimi ilk kez 15.yy’da “klasik öğretinin yeniden doğuşu “mı tanımlamak üzere kullanılmış, daha sonra VASARİ ’nin 1550 tarihli ünlü Le Vite de piu eccelenti   architetti,  pittori  e scultor  İtaliani… (En Ünlü İtalyan Mimar, Ressam ve Heykelcilerin Yaşamları…) adlı kitabında “sanatların yeniden doğusu” anlamında ele alınmıştır. Daha sonra bu “yeniden doğuş” düşüncesinin sistemli bir biçimde geliştirildiği izlenmektedir. Terimin anlamının edebiyat ve sanal etkinliği olarak belli bir dönemi içermesi ve yaygınlaşması 18.yy’da başlamıştır.Balgat öğrenci yurdu  Fransız yazar Jules -Michelet (1798-1874) Fransız tarihinin bir bölümüne La Rsnaiisance (1855: Rönesans) adım vermiş, RUSKIN’se The  Rönaissance Period (Rönesans Dönemi) ifadesini Tbe Stones of ferace (1851: Venedik’in Taşları) adlı yapıtında kullanmıştır. Bir süre sonra 1860’ta İsviçreli sanat tarihçisi Jacob Burck-hardt (1818-971 İtalya’da Rönesans kültürünü organik bir bütün olarak tanımlamıştır. Ona göre, “dünyanın ve insanın keşfi” klasik edebiyatın yeniden doğuşundan çok, insan düşüncesinin yeni atılımlarına bağlıdır. Terimin böylesine geniş tanımlanması, dönemin sınırlarının çizilmesini özellikle zorlaştırmaktadır.Balgat öğrenci yurdu  Eğer “dünyanın keşfi” sanatta DOĞALCILIK anlayışına doğru bir gelişme anlamına kullanılırsa, benzen eğilimlerin genellikle GOTİK olarak tanımlanan 13.yy Fransız sanalında da izlendiği öne sürülebilir. Ancak, burada “Rönesans” sözcüğü tanımlanırken, KLASİK değer ölçülerine bilinçli olarak yeniden dönüş ve klasik örneklerin bilinerek ve istenerek taklit edilmesi gerçeği üzerinde durulmuştur. Rönesans, kaynağını Antik Çağdan alan 14.yy hümanizminin dereceli gelişmesinin bir sonucudur. Bu yeniden buluş çağı, geçmişin ve insan saygınlığının, sanatçı kişiselliği-nin de yeniden bulunduğu dönemdir.Balgat öğrenci yurdu Rönesansın İtalya’da ortaya çıkışının başlıca nedeni 15.yy’da ülkedeki ekonomik canlanmadır. Yeni dünya görüşünün güç kaşanmasında hümanistler kadar, Floransa Cenova ve Venedikli banker ve tüccarların da büyük rolü olmuştur. Edebiyat, felsefe, bilim, sanat ve siyaset alanlarında ortaçağ kavramlarının değişmesi, yeni bir dünya görüşünün değer kazanması anlamını içeren Rönesans terimi, yalnızca İtalyan toplumuna ait değildir. 15. ve l6.ncı yüzyıllarda genel anlamıyla tüm Avrupa ülkeleri için geçerlidir.Balgat öğrenci yurduİtalyan Rönesansı; Erken Rönesans (1410-20’den 15,yy sonuna), Yüksek (Olgun) Rönesans (16.yy’ın l.yarısı) ve Geç Rönesans (16.yy’ın 2.yarısından 17.yy’al olarak başlıca üç bölümde incelenmekte dır. İtalya dışında İSPANYA. Portekiz, FRANSA, Flandre (BELÇİKA), ALMANYA, İNGİLTERE İskandinavya ve Doğu Avrupa ülkeleri. Rönesans hareketinin görüldüğü başlıca ülkelerdir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir