ANKARA YURT ARA

ANKARA YURT ARA

Ankara yurt ara İpek Yolu adı Alman coğrafyacı Ferdinand Von  Richthofen tarafından Çin’le Ortadoğu arasında yapılan ana maddesini ipek oluşturduğu için verilmiştir(İslam Ansiklopedisi, 2000; 369). Uzak Doğu’dan gelen ipek ve baharat, Doğu-Batı arasındaki ticareti geliştirmenin yanı sıra karşılıklı olarak kültürlerin tanınmasını da sağlamıştır. Doğu’daki ipek ve baharatın kervanlarla batıya taşınması, Çin’den başlayarak Avrupa’nın batısı ve kuzeyine kadar ulaşan ticaret yollarını oluşturmuştur(Aksoy, B. 2013). İpek Yolu üzerinde yapılan ticarette ipek en önemli, fakat tek ticari madde değildi. Onun yanında doğudan batıya kervanlarla kürk, kağıt, demir, baharat, porselen, halı, silah, altın, gümüş, ilaçta taşınıyordu. Batıdan doğuya ise; süslemeli camlar ve aynalar, müzik ve sanat aletleri, altınlar, değerli taşlar, takılar ve Çin’de büyük ihtiyaç duyulan atlar ve develer götürülüyordu. Ankara yurt ara Eski Dünya’nın bu en büyük ticaret yolu için şüphesiz devletler birbirleriyle mücadele içerisindeydi. Çin ile Türk devletleri arasında sürekli bir çekişmeye sahne olan bu ticaret yolu daha sonra Asya’nın batı kısmında Türk -Sasani  Bizans çekişmesine sahne olacaktır. Devletler kendi varlıklarını sürdürebilmek için bu yola hakim olmaya rakiplerini saf dışı bırakmaya çalışmıştır. Göktürk Devleti’nin batı tarafını yöneten İstemi Kağan,  Sasani  Devleti’ne karşı Bizans’la ittifak kurmuş karşılıklı elçiler gidip gelmiştir. Bu tarihte Orta Asya Türk devletlerinin Bizans ile ilk kez ilişki kurması anlamına geliyordu. İpek Yolu’na hakim olabilmek için bunun gibi pek çok siyasi olaylar olmuştur. Tarihi İpek Yolu’nun, insanlığın gelişmesinde çok büyük katkısı olmuştur. İnsanlığın eski çağlarında üretilen malların ve keşfedilen bilgilerin paylaşıldığı en önemli güzergâhtır. Ankara yurt ara İpek Yolunda sadece ticari mallar değil bilgi, kültür ve dinlerde taşınmıştır. İpek Yolu eski çağlarda insanların birbirlerinden haberdar olmalarını ve tanımalarını sağlamıştır. Ankara yurt ara Bu o dönemin şartları düşünüldüğünde büyük bir gelişmedir. İnsanlığın tarihsel gelişiminde bilgi üretimi ve paylaşımı son derece önemlidir. İnsanlar çağlar boyu ürettiklerini ve bildiklerini birbirlerine aktararak yaşamlarını devam ettirmişler ve bunun devamında da kültürler oluşturmuşlar, medeniyetler kurmuşlardır. İpek Yolu’nda farklı milletler ve devletler tarafından geliştirilen bütün medeniyetler, insanlık için son derece önemlidir. İnsanlığın ulaştığı bugünkü modern medeniyet seviyesine gelmesinde bütün medeniyetlerin katkısı vardır.Ankara yurt ara  Yol güzergâhında dolaşan bilgi ve kültür unsurları, bugünkü modern medeniyetlerin temel taşlarını oluşturmuştur diyebiliriz. En başta kültürler, felsefi akımlar ve dinler Tarihi İpek Yolunda yayılma imkânı bulmuşlardır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir